Klimatcertifiering av svenska jordgubbar

Våra egna jordgubbsodlare har valt att certifiera sig med Svenskt Sigills Klimatcertifiering

För klimatcertifiering krävs bl.a. en plan för hur odlingens energianvändning skall effektiviseras och olika nyckeltal beräknas för att åstadkomma minskad energianvändning per producerad enhet, t ex per producerad liter jordgubbar.

Grön transport

Jordgubbar odlade i enlighet med dessa klimatkrav skall – för att få marknadsföras med märket ”Svenskt Sigill – Klimatcertifierad” – även transporteras från odling till konsument på ett klimatsmart sätt. Rudenstams utför 95 % av alla sina bärtransporter med fordon som drivs av bio-diesel (HVO 100), utvunnen av slaktavfall. Utsläppen av växthusgaser från transporterna minskar med upp till 88 % av bara denna enskilda åtgärd. Chaufförsutbildning i sparsam körning minskar utsläppen ytterligare.

Produktion med ambition

Odlarna förbinder sig genom detta att leva upp till ett 20-tal klimatkrav som tagits fram i samarbete mellan KRAV och Svenskt Sigill. Klimatkraven kommer utöver de krav som redan ingår i själva Svenskt Sigill-märkningen. Certifieringen innefattar en rad olika konkreta åtgärder, såsom:

•  Utbildning för sparsam körning med traktor
•  Prioritering av energisnåla tekniker vid nyinvesteringar
•  Att endast använda förnybar el för drift av maskiner och pumpar
•  Motverka kväveläckage genom att inte gödsla mer än bären kan förbruka

Att reglerna efterlevs kontrolleras varje år av en oberoende kontrollorganisation.

Det krävs alltså en rad olika beslut för att kunna erbjuda klimatcertifierade jordgubbar. Genom att köpa och sälja klimat-smarta gubbar bidrar du till att stödja ansträngningarna att motverka växthuseffekten!